Stillingsutlysning

(english below)

Soul Sessions Oslo (SSO) er en forening og arrangør som arbeider for å fremme street- og clubdance i Norge. Dette gjøres gjennom jams, battles, workshops, panelsamtaler, foredrag, forestillinger og ukentlige fritreninger. 

SSO sin ressursgruppe består per dags dato av syv ildsjeler med sterk tilknytning til streetdancemiljøet. Vi jobber for fellesskapet og har et ønske om å inspirere barn, unge, amatører og proffe dansere til egenutvikling, kunstnerisk utveksling og kunnskapsdeling. 

 I løpet av et år arrangerer vi bl.a.
– ukentlige fritreninger på Sentralen
– Soul Sessions Extended festival i oktober
– Soul Sessions Encounters festival i mai
– Soul Sessions Community, et nasjonalt ungdomsprosjekt hele året m/sommerleir i Oslo i juni
– utearrangement i august
– diverse samarbeidsprosjekter med f.eks. Miniøya, Kulturfest Tøyen, Verdens Kuleste Dag, SALT.

Stilling og lønn:
Stillingstittel: Administrasjonsmedarbeider

Ansettelse fra 1. september
1-års engasjement
20 % stilling, 8 timer i uka.
90 000 kr i årslønn m/feriepenger og 4 % pensjon.
Må belage seg på frivillig arbeid (spesielt under gjennomføring av arrangement)

Arbeidsoppgaver:
– Produsentarbeid, herunder koordinering, kommunikasjon, promotering
– Gjennomføring av arrangementer
– 2-timers arbeidsmøte med ressursgruppen hver uke 

Kvalifikasjoner:
– Fordel er å brenne for klubb- og streetdance, eller har erfaring fra subkulturene.
– Fordel med arbeidserfaring innen prosjektarbeid
– Fordel med kunnskaper innen grafisk design / sosiale medier og/eller WordPress
– Fordel med søknadsskriving

Personlige egenskaper:
– Engasjert
– Tar initiativ og ansvar
– Løsningsorientert og har gjennomføringsevne
– People skillz og god til å samarbeide

_______________________________________________

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Send søknad med CV og referanser til ida@soulsessionsoslo.com innen mandag 1. august!

______________________________________________________________

JOB ADVERTISEMENT 

Soul Sessions Oslo (SSO) is an association that works for the street- and club dance community in Norway. We organize jams, battles, workshops, panel talks, lectures, performances and weekly open practices. 

The SSO team consists of seven people with driving force and strong connections to street dance. We work for the community and have a wish to inspire kids, youth, adults, amateurs and professional dancers to develop, experience artistic exchange and sharing of knowledge. 

 

During a year we arrange: 

-weekly open practices at Sentralen 

-Soul Sessions Extended festival in October 

-Soul Sessions Encounters festival in May 

-Soul Sessions Community, a national youth project during the whole year with summer camp in June 

-outdoor event in August 

-collaborative projects with f.ex. Miniøya, Kulturfest Tøyen, Verdens Kuleste Dag, SALT 

 

Position and salary: 

Job title: Administration employee
Employment from: September 1st 2022
1 year employment
20% position, 8 hours per week
90 000 NOK annual salary w/ vacation pay and 4% pension
Some volunteer work required (especially during our events) 

Work tasks: 

 • Producer work; coordination, communication, promotion 
 • Events 
 • 2 hours weekly meeting with the SSO team 

Qualifications: 

 • Advantage to be passionate about street- and club dances, or experience from the sub cultures 
 • Advantage with experience within project work 
 • Advantage with knowledge of graphic design, social media and/or WordPress 
 • Advantage with application writing skills 

Personal characteristics: 

 • Committed and engaged 
 • Take initiative and responsibility 
 • Solution oriented and feasibility
 • People skillz and good at collaborating 

We encourage anyone qualified to apply for this position regardless of age, functional ability, gender identity, sexual orientation, religion or ethnicity. 

Send application with CV and references to ida@soulsessionsoslo.com latest Monday August 1st!