Soul Sessions Oslo på Sentralen

I mars 2016 fikk Soul Sessions Oslo et nytt hjem, selveste Sentralen. Sentralen er Oslos nye scene og landets største verksted for kreative krefter innen kultur og innovasjon. Med andre ord, et perfekt hjem for oss. 


Her skal vi sammen etablere en samlende og nøytral arena for det urbane dansemiljøet, på tvers av stiler, miljøer, aldre og nivåer.

På Sentralen organiserer vi åpne fritreninger (Open Practice), battles og jamsessions, samt vår årlige festival Soul Sessions Extended. Målet med disse prosjektene er å øke interessen for freestyle og bygge et større miljø for dans i sosiale sammenhenger. Vi ønsker kontinuitet i disse møtene for å legge til rette for utvikling og for å være en arena der du kan komme og trene, for så å dra hjem igjen med en inspirasjons-boost. Freestyle handler om å være i ett med musikken, og for å beherske dette må man gi slipp på hemninger og begrensninger. Dette krever teknikk, men mest av alt handler det om å være stolt av sitt eget uttrykk. SSO vil bidra til å oppnå denne tryggheten hos våre deltagere.