John Harald Sand

Hanne Os Wold

Mathias Lind Engelstad

INcollectiveDIVIDUALITY

by John Harald Sand

Gymsalen 

Thursday 20.04 & Friday 21.04

6:00PM

BUY TICKETS FOR THURSDAY HERE

BUY TICKETS FOR FRIDAY HERE

BUY TICKETS FOR ALL THREE PERFORMANCES THURSDAY HERE

BUY TICKET FOR ALL THREE PERFORMANCES FRIDAY HERE

Tickets over 18: 80kr
Tickets under 18 : 50kr

Duration: cirka 20 min

This piece explores the mutual dependence and influence between an individual and the community, inspired by what happens at this intersection in the ballroom culture. The work is based in elements from new way, and the dancers have worked on how these can be used to express the support we seek in one another. Choreographer Sand asks the question: how do we experience a community when we look at it as individuals expressing themselves, together?
 
John Harald has been dancing since 2015, focusing mainly on New Way Vogue, a style he has travelled and competed within the ballroom scene since 2017. He has worked mainly with freestyle and become a known name in the ballroom community in Scandinavia. He is a member of Kiki House of Meraki, Norway’s first Kiki house. The work that is shown at the Encounters festival is his first time choreographing a longer piece.
 
Choreography: John Harald Sand
Dancers: Bodil Hindrum, Kristin Agnes Haugstad & John Harald Sand
Mentors: Inger-Reidun Olsen & Anne Golberg Stavn
Light design: Benjamin Fjellman
Throwing Shapes

by Hanne Os Wold

Gymsalen 

Thursday 20.04 & Friday 21.04

6:45PM

BUY TICKETS FOR THURSDAY HERE

BUY TICKETS FOR FRIDAY HERE

BUY TICKETS FOR ALL THREE PERFORMANCES THURSDAY HERE

BUY TICKET FOR ALL THREE PERFORMANCES FRIDAY HERE

Tickets over 18: 80kr
Tickets under 18: 50kr 

Duration: cirka 25 min

On a seemingly empty dance floor stands a female figure in the breaking point between 12 and 34 years old, all dressed up. It is as if we are invited in to a home alone party, a one-woman-show, and something we are not really supposed to watch. Is she even aware that we have arrived? Slowly she twirls into shapes that look similar to things we have seen before – from there it goes it all directions.
 
Hanne Os Wold is a dancer, choreographer, actor and performance artist based in Oslo. Her artistry reaches from the battle floor, on to the stage, through the camera, in to the club and out to the public room. She has 20 years of teaching experience and today she also works with artistic guidance.
 
Choregrapher: Hanne Os Wold 
Mentors: Hooman Sharifi & Jens Trinidad 
Light design: Benjamin Fjellman 
Kunsten å ta vare på seg selv

by Mathias Engelstad

Gymsalen 

Thursday 20.04 & Friday 21.04

7:30PM

BUY TICKETS FOR THURSDAY HERE

BUY TICKETS FOR FRIDAY HERE

BUY TICKETS FOR ALL THREE PERFORMANCES THURSDAY HERE

BUY TICKET FOR ALL THREE PERFORMANCES FRIDAY HERE

Tickets over 18: 80kr
Tickets under 18: 50kr

Duration: 25 min

Join in, sit down and enjoy a packed, entertaining show created by someone who definitely, absolutely and without a doubt has full control over their life. 
 
Mathias Engelstad started at Dans uten Grenser (Dance without Boarders) where he local and international show tours before he decided to work towards being a professional dancer. In 2015/16 he attended Flow Dance Academy Oslo and Copenhagen and has become more involved in the dance community. Today Mathias is a member of Saku Collective and is active as a performer, dance teacher and battle participant. He travels and explores different parts of the world where the hip hop culture blossoms and is very engaged in his students at Subsdans and KGB dans & ballett, sharing his joy for dance and community.
 
Choreography: Mathias Engelstad
Music: Dennis Olsen
Prop: Dekorverkstedet AS
Mentors: Anne Golberg Stavn & Zezé Kolstad
Light design: Benjamin Fjellman 
(Norsk tekst under)

DEVELOPMENT PROGRAM FOR CHOREOGRAPHERS 

Thursday 20.04 & Friday 21.04, 6:00PM-8:00PM

Gymsalen

Price over 18: 80NOK for one performance. 25% discount if you buy for all three.
Price under 18: 50NOK for one performance. 

Tickets: Thursday // Friday

Thursday 20.04 8:00PM-9:00PM: After talk with choreographers and mentors (free entrance)

 

About Soul Sessions Encounters – Development Program for Choreographers

Through an application process three choreographers are chosen by an artistic council. From February until April the choreographers follow a program with seminars about choreography, rehearsal time in studio, mentoring, talks with producers and more.

The project is for aspiring choreographers and dancers within club and street dance who aspire to develop their artistic expression – a new and exciting arena for Norwegian street dance on stage.

This year’s mentors are: Hooman Sharifi, Inger-Reidun Olsen, Jens Trinidad, Zezé Kolstad & Anne Golberg Stavn.

 

/////////

 

KOREOGRAFIUTVIKLING

Torsdag 20.04 & Fredag 21.04, kl. 18:00-20:00

Gymsalen

Pris over 18: 80 kroner for en forestilling. 25% rabatt hvis du kjøper til alle tre.
Pris under 18: 50 kroner per forestilling.

Billetter: Torsdag // Fredag

Torsdag 20.04 kl. 20:00-21:00: Ettersnakk med koreografene og mentorer (gratis inngang) 

 

Om Soul Sessions Encounters Koreografiutvikling:

Gjennom en søknadsprosess velges tre koreografer ut av et kunstnerisk råd. Fra februar til april følger de utvalgte et opplegg med seminarer om koreografi, med prøvetid i studio, samt oppfølging av mentorer og produsenter.

Prosjektet er for aspirerende koreografer og dansere innen klubb- og streetdance som ønsker å utvikle sitt kunstneriske virke og er tenkt som et springbrett og visningsarena for spennende norsk streetdance på scenen.

Årets mentorer er: Hooman Sharifi, Inger-Reidun Olsen, Jens Trinidad, Zezé Kolstad & Anne Golberg Stavn.

John Harald Sand

Hanne Os Wold

Mathias Lind Engelstad

INcollectiveDIVIDUALITY

av John Harald Sand

Gymsalen 

Torsdag 20.04 & Fredag 21.04

Kl. 18:00

Billetter over 18: 80kr
Billetter under 18: 50kr

BILLETT FOR TORSDAG HER! 
BILLETT FOR FREDAG HER! 
BILLETTER FOR ALLE TRE FORESTILLINGER TORSDAG HER! 
BILLETTER FOR ALLE TRE FORESTILLINGER FREDAG HER!

Varighet: cirka 20 min

Stykket utforsker den gjensidige avhengigheten og innflytelsen mellom individet og fellesskapet, inspirert av hva som skjer i dette krysningspunktet i ballroom kulturen. 

Arbeidet tar utgangspunkt i elementer fra new way, og danserne har jobbet med hvordan disse kan brukes for å uttrykke støtten man søker i hverandre. Koreograf Sand stiller spørsmålet; hvordan oppleves et fellesskap når man ser på det som individer som uttrykker seg selv, sammen? 

John Harald har danset siden 2015, med hovedtyngde i New Way Vogue, en stil han har reist og konkurrert i i ballroom-miljøet siden 2017. Han har jobbet hovedsakelig med freestyle og har blitt et kjent navn i miljøet i Skandinavia. Han er medlem av Kiki House of Meraki, Norges første kiki house. Stykket som vises på Encounters festivalen er første gang han koreograferer et lengre stykke.

Koreografi: John Harald Sand 

Medvirkende dansere: Bodil Hindrum og Kristin Agnes Haugstad

Mentorer: Inger-Reidun Olsen og Anne Golberg Stavn

Lysdesign: Benjamin Fjellman 

Throwing Shapes

av Hanne Os Wold

Gymsalen 

Torsdag 20.04 & Fredag 21.04

Kl. 18:45

Billetter over 18: 80kr
Billetter under 18: 50kr

BILLETT TIL TORSDAG HER! 
BILLETT TIL FREDAG HER! 
BILLETTER TIL ALLE TRE FORESTILLINGER TORSDAG HER! 
BILLETTER TIL ALLE TRE FORESTILLINGER FREDAG HER!

Varighet: cirka 25 min

På et tilsynelatende ensomt dansegulv står en kvinneskikkelse i brytningspunktet mellom 12 og 34 år som har pyntet seg. Det er som om vi er invitert inn til en hjemme-alene-fest, et one-woman-show og noe vi egentlig ikke skal se. Er hun i det hele tatt klar over at vi har kommet? Sakte men sikkert snirkler hun seg inn i former som kan minne om ting vi har sett før – derifra går det bare alle veier.

Hanne Os Wold er en danser, koreograf, skuespiller og performancekunstner med base i Oslo. Hennes kunstnerskap strekker seg fra battlegulvet, opp på scenen, gjennom kamera, inn på klubben og ut i det offentlige rom. Bak seg har hun 20 år med undervisningserfaring og hun jobber i dag også som kunstnerisk veileder.

Koreografi: Hanne Os Wold 

Mentorer: Hooman Sharifi og Jens Trinidad 

Lysdesign: Benjamin Fjellman 

Kunsten å ta vare på seg selv

av Mathias Engelstad

Gymsalen 

Torsdag 20.04 & Fredag 21.04

Kl. 19:30

Billetter over 18: 80kr
Billetter under 18: 50kr

BILLETT TIL TORSDAG HER! 
BILLETT TIL FREDAG HER! 
BILLETTER TIL ALLE TRE FORESTILLINGER TORSDAG HER! 
BILLETTER TIL ALLE TRE FORESTILLINGER FREDAG HER!

Varighet: 25 min

Bli med, sett deg tilbake og nyt et fullspekket, underholdende show skapt av en som definitivt, absolutt og uten tvil har full kontroll over livet sitt.

Mathias Engelstad startet hos Dans uten Grenser der han deltok i lokale og internasjonale showturnéer, før han valgte å satse som profesjonell danser. I 2015/16 ble han utdannet ved Flow Dance Academy Oslo og København, og har blitt mer og mer involvert i dansemiljøet siden. I dag er Mathias medlem av Saku Collective og han er aktiv som utøver, pedagog og deltager i battles. Han reiser og utforsker ulike deler av verdenen der hip hop-kulturen blomstrer og engasjerer seg for å spre danseglede og tilhørighet hos elevene sine på Subsdans og på KGB dans og ballett.

Musikk: Dennis Olsen

Rekvisitt: Dekorverkstedet AS

Mentorer: Anne Golberg Stavn & Zezé Kolstad

Lysdesign: Benjamin Fjellman