Søknad og valg av prosjektstedSØKNAD SENDES TIL COMMUNITY@SOULSESSIONSOSLO.COM INNEN 1. JUNI 2021

merk mailen med “søknad” i emnefeltet


Hvem kan søke?

Engasjerte ildsjeler i Norge som har tilgang til et passende sted å gjennomføre prosjektet. Det kan for eksempel være fritidsklubber, kulturskoler eller danseskoler.
Prosjektet er for aldersgruppen 13-18 år // ungdomsskole- og videregåendeelever. Er du selv en ungdom som ønsker deg dette tilbudet i ditt lokalmiljø? Ta kontakt med en voksen som jobber med ungdom og kultur.

Vi er hovedsakelig ute etter å bygge opp under et allerede eksisterende dansemiljø og vi vektlegger søkers motivasjon og engasjement for prosjektet samt potensielt antall deltagende ungdom.

Hvis ditt dansemiljø er lite, men engasjert, oppfordrer vi deg til å finne samarbeidspartnere i samme område. Det kan for eksempel være andre danseskoler, ungdomsklubber eller kulturskoler.

Prosjektet skal ikke være konkurrerende tilbud, men være med på å inspirere og bygge oppunder hele dansemiljøet i lokalområdet.


Søknadsbeskrivelsen må gå ut på følgende;

Søknaden må inneholde et motivasjonsbrev for hvorfor akkurat deres sted har behov for eller ønske om et slikt tilbud, på vegne av deres elever og lokalmiljø. Et tips er å basere søknaden ut ifra prosjektets mål og innhold, så les alle sidene godt! Videre må følgende komme frem i søknaden;

  1. Kontaktinfo; email og telefonnummer til stedsansvarlig
  2. Skriv litt om dansemiljøet, historikk, nivå, eksisterende tilbud, antall potensielle deltagere og ønsker for lokalmiljøet.
  3. Søker har et dansestudio tilgjengelig for workshops.
  4. Søker viser stort engasjement for å bygge opp streetdance-miljøet på sitt sted og garanterer at stedsansvarlig følger opp og er tilstede i hele prosjektet.
  5. Hvordan dere planlegger å dekke utgifter som kommer utenom prosjektets midler. Eksempelvis om det baserer seg på frivillighet, midler fra kommuner/støtteordninger eller om det dekkes fra dere/arbeidsgiver (eks. danseskole). Det er ikke nødvendig å søke på forhånd, men fortell oss gjerne om hvilke støtteordninger som finnes tilgjengelig for dere (tips: fylkeskommunen, kommunen, andre organisasjoner)
  6. Vi oppfordrer til å legge ved bilde og/eller video av ditt dansemiljø i søknaden. Vedlegges som link til youtube/vimeo/dropbox el.

*Vi kan sende et eksempel på en finansieringsplan for å gi dere en idé om hvilke utgifter som kan dekkes, og hva vi allerede dekker. Kontakt oss via mail så får du det tilsendt! Gjerne i forkant av søknadsskrivingen så du kan implementere det i søknaden din. 

Les mer under forutsetninger

Minimum én A4- side

Søknadsfrist: tirsdag 1. juni 2021 kl. 23:59

Valg og fastsettelse av prosjektsteder skjer i løpet av uke 24. Det kan komme en annen runde i søknadsprosessen i form av samtale.