Søknad og valg av prosjektstedSØKNAD SENDES TIL COMMUNITY@SOULSESSIONSOSLO.COM INNEN 20. JANUAR 2022

merk mailen med “søknad” i emnefeltet


Hvem kan søke?

Engasjerte ildsjeler i Norge som har tilgang til et passende sted å gjennomføre prosjektet. Det kan for eksempel være fritidsklubber, kulturskoler eller danseskoler.
Prosjektet er for aldersgruppen 13-18 år // ungdomsskole- og videregåendeelever. Er du selv en ungdom som ønsker deg dette tilbudet i ditt lokalmiljø? Ta kontakt med en voksen som jobber med ungdom og kultur.

Vi er hovedsakelig ute etter å bygge opp under et allerede eksisterende dansemiljø og vi vektlegger søkers motivasjon og engasjement for prosjektet samt potensielt antall deltagende ungdom.

Hvis ditt dansemiljø er lite, men engasjert, oppfordrer vi deg til å finne samarbeidspartnere i samme område. Det kan for eksempel være andre danseskoler, ungdomsklubber eller kulturskoler.

Prosjektet skal ikke være konkurrerende tilbud, men være med på å inspirere og bygge oppunder hele dansemiljøet i lokalområdet.


Følgende må komme frem i søknaden; 

  1. Hvem søker? Kontaktinfo; email og telefonnummer til den voksne, ansvarlige som skal følge prosjektet (stedsansvarlige)
  2. Om det lokale dansemiljøet; historikk, nivå, eksisterende tilbud og ønsker for lokalmiljøet.
  3. Søker har dansestudio tilgjengelig for workshops
  4. Søker viser stort engasjement for å bygge opp streetdance-miljøet på sitt sted og garanterer at stedsansvarlig følger opp og er tilstede i hele prosjektet.
  5. En plan for finansiering*; hvilke støtteordninger dere tenker å søke, innen hvilke frister, når man vil få svar på disse og evt. andre måter å finansiere prosjektet på (se eksempel på budsjett her)
  6. Hvorfor akkurat deres sted har behov for eller et ønske om et slikt tilbud, på vegne av deres ungdom og lokalmiljø. Vi oppfordrer til å legge ved bilde og/eller video av ditt dansemiljø i søknaden. Vedlegges som link til youtube/vimeo/dropbox el.

*de utvalgte prosjektstedene vil få en intensjonsavtale om samarbeid som kan legges ved i søknader, i tillegg til en detaljert finansieringsplan

Les mer under forutsetninger

Minimum én A4- side

Søknadsfrist: 20. januar 2022 kl. 23:59

Ta gjerne kontakt med community@soulsessionsoslo.com hvis du har spørsmål underveis.

Valg og fastsettelse av prosjektsteder skjer i løpet av uke 4. Det kan komme en annen runde i søknadsprosessen i form av samtale.