Formål og program

Prosjektets formål

Vi vil inspirere ungdom til å danse mer, utforske mer, føle mestring, samhold og glede.

Streetdance som kunstform og tilknyttet miljø verdsetter ulikheter. Vi vil gi ungdommene verktøy og mulighet til å utvikle sitt eget dansespråk, som av erfaring bidrar til økt selvtillit og trygghet til å utrykke seg selv. Vi ønsker å hjelpe til med å bygge opp interessen for freestyle (improvisasjon). Etter hvert skal deltagerne kunne bruke dansen i sosial sammenheng og som verktøy for å uttrykke seg selv sammen med og foran andre.

Vi ønsker å inspirere og bygge oppunder interessen for streetdance og hiphop-kultur i andre lokalmiljø i Norge, og være en støttespiller for de lokale ildsjelene og deres team.

Målet er at etter 1 år med deltagelse skal prosjektstedene ha kunnskapsbasen til å selv holde liv i streetdancen i sitt lokalmiljø. Gjennom å skape egne arrangementer som battles og jamsessions for et åpent og inkluderende dansemiljø.

Vi ønsker å formidle god kunnskap om hva streetdance er og hvor det kommer fra.

Basert på mange års erfaring har Soul Sessions Oslo skapt en arena for kompetansedeling og utveksling. Med dette prosjektet kan vi dele kunnskapsbasen vår, og prosjektstedene kan med et større nettverk på sikt rulle videre på egenhånd. Dette vil bidra til vekst i mindre miljøer og bidra til en positiv utvikling av kunstformen.

Program
Kick Off for stedsansvarlige
Helgeworkshops
Soul Sessions Oslo jam
Summer Dance Camp
Rookie battle
Juste Debout Nordic Oslo

Hva: Kick Off for stedsansvarlige 

Hvor: Sentralen i Oslo

Når: 18. – 20. august 2023

Hva: Danseworkshops med noen av de beste pedagogene i Norge, i tillegg til organisering av mindre fritreninger & jam/battle 

Hvor: Utvalgte prosjektsteder

Når: september 2023 – juni 2024

Hva: En real inspirasjonsboost på slutten av prosjektet! En intensiv og sosial uke med danseworkshops og andre aktiviteter for deltakere. Parallelt pedagog- og arrangørkurs for stedsansvarlige/danselærere 

Hvor: Sentralen i Oslo

Når: 23. – 30. juni 2024

Hva: Inspirasjonsboost! Rookie battle på Soul Sessions Extended (streetdancefestival)

Hvor: Sentralen i Oslo 

Når: 6. – 8. oktober 2023 og
4. – 6. oktober 2024

Et helgeseminar for de voksne som er involvert fra hvert prosjektsted, med tanke om å informere, avklare forventninger, samles om en felles tankegang for prosjektet og planlegge det kommende året i fellesskap. I tillegg går vi gjennom budsjett og organisering av jam/battle o.l. og stedsansvarlige vil få tildelt to-do-lister ifbm disse aktivitetene.

Spesifikt program blir planlagt i samarbeid med de utvalgte prosjektstedene, basert på behovene og ønskene som finnes i de lokale miljøene samt budsjett. Prosjektet varer i ett år på hvert prosjektsted fra august 2023 til juli 2024, og workshopene blir fordelt utover året. Dermed noe forbehold på program, særskilt på antall og intensitet av workshops. Vi ønsker at prosjektstedene også skal organisere fritreninger, jam og battle på sitt sted i løpet av året, med veiledning fra oss.

Utvalgte dansepedagoger kommer til et prosjektsted og holder workshop innen streetdance. Disse pedagogene vil også kunne fungere som fritreningsvakt, dommere og/eller djs på jam/battle. 

Innhold:  

 1. Grunnteknikker innen dansestilene pedagogene representerer.
 2. Verktøy for freestyle (teknikk, variasjoner av trinn, tankemønster, kreativitet, eget uttrykk).  
 3. Historie om streetdance-kulturen og utviklingen av de ulike stilene.
 4. Organisering av fritrening, jam/battle, med veiledning og støtte fra oss

Hovedsakelig danseworkshops, jam/battle og andre ekskursjoner. Workshops og overnatting er en del av prosjekt-pakken, mens reisen til og fra Oslo må dekkes og planlegges av prosjektstedene.

OPPLEGG FOR UNGDOMMENE:

Innhold:

 1. Danseworkshops 
 2. Battle og jam
 3. Annet; ekskursjoner, graffiti el.

Mål:  

Ungdom samles fra flere steder i landet på Sentralen og viser at det er et fellesskap og en arena for denne typen dans som alle kan ta del i.  

 • Vi ønsker at hver enkelt ungdom i prosjektet skal kjenne glede og mestringsfølelse, og kjenne på fellesskapet med ungdommer med ulike bakgrunner innen dans og fra andre steder i landet.
 • Knytte flere vennskap, bånd og kontakter på tvers av byene. 
 
 • Gøy, sosialt, lærerikt og utfordrende. 


OPPLEGG FOR ANSVARLIGE/DANSELÆRERE:

Hver gruppe har med seg minst 2 stk. voksne som er ansvarlige for sin gruppe og overnatter på Sentralen. Dette kan være leder og/eller danselærer som tilbys;  

 • Danseklasser med fokus på pedagogikk
 • Foredrag/Q&As
  Dette foregår parallelt med dagens sidefag for ungdommene

Innhold:

 1. Workshops i grunnteknikker og undervisningsmetoder innen freestyle, som en vanlig danseklasse.
 2. Historie og teori knyttet til hiphopkulturen. 
 
 3. Hvordan organisere battles og jam sessions // søknadsskriving o.l. 
 
 4. Kreativt arbeid. 


Mål:  

 • Nettverksbygging og tvers av byer og miljøer.
 • Et forum for diskusjoner og deling av utfordringer knyttet til det å drive en 
danseskole/ungdomsklubb som tilbyr streetdance til ungdom. 
 
 • Gi godt påfyll og gode verktøy, som forhåpentligvis motiverer og inspirerer til å jobbe videre med sitt og sine.

Hver høst arrangerer SSO en stor streetdance-festival, med battles, workshops og jam sessions på Sentralen. I forbindelse med dette, arrangerer vi en Rookie battle for prosjektets deltakere og for andre nybegynnere som vil prøve seg. Her får nybegynnere battle for første, andre eller (toppen) tredje gang i trygge og støttende omgivelser, samtidig som de får muligheten til å se på de profesjonelle konkurrere mot hverandre. Viktigst av alt, får de oppleve streetdance i sosial sammenheng på nært hold med utveksling og deling av dans.

Vi ønsker at deltagerne er med på dette, enten å prøve seg i battle eller være tilskuer og ta workshops med internasjonale dansere. Reise eller opphold her kommer i tillegg til prosjekt-pakken. Tilreisende må ha med seg voksne. Vi jobber for å finne et billigere overnattingssted for prosjektets deltagere.