Prosjektets tredje år, 2020-2021

Prosjektet startet i januar 2020. Følgende steder ble valgt ut:

Oslo: Rommen scene
Enebakk: Kulturskolen
Sør-Fron: Loftet dansestudio

Indre Østfold: Ruby dansestudio
Ålesund: Vibes kulturverksted
Hamar: PS:dance

Av eksisterende prosjektsteder fra tidligere år ble Ålesund Vibes kulturverktsted og Sør-Fron Loftet dansestudio valgt ut videre eller igjen.

Tusen takk til alle steder for et fint samarbeid!