FINANSIERING

 

Søknadsfristen er satt i februar for å gi prosjekststeder anledning til å søke midler ila våren. Våren 2023 vil handle om å søke og sikre midler, og søknaden må inneholde en tydelig plan for hvordan midler skal skaffes. Utvalgte prosjektsteder vil få intensjonsavtaler om samarbeid til bruk i søknadsskriving, ila mars 2023. Prosjektsteder får bekreftet sin plass på bakgrunn av innhentede midler fortløpende opp mot høsten 2023.

Sjansen for å få tildelt prosjektet øker iht. egne midler. Jo flere midler man kan stille med selv, jo større sjanse er det å få prosjektet. 

Dette gjelder også for neste runde, 2024 – 2025, for dere som ønsker å være tidlig ute med å sikre midler.

OPPLEGG OG UTGIFTER ER SOM FØLGER: 

Opplegget kan være større og inneholde et større program, hvis prosjektstedet har egne midler til det.

 

HELGEWORKSHOPS 

7 helgeworkshops (lørdag og/eller søndag) i løpet av 1 år:  
har en totalkostnad på mellom 80 000 kr – 110 000 kr avhengig av hvilket sted (mtp. reisevei, overnatting osv.) 

 

Soul Sessions Oslo dekker mellom 30 000 kr – 50 000 kr per prosjektsted for helgeworkshops, avhengig av sted. Prosjektsted må dekke resterende. 

 

Utgifter helgeworkshops 

Honorar til pedagog: mellom 4500-5000 kr for 1 dag (4 timer m/lunsj) avhengig av prosjektsted (mtp.  reisevei, overnatting osv.) 

Diettpenger: 300 kr per dag til steder med overnatting og 200 kr per dag for steder lokalisert nærmere Oslo (og som kan dra frem og tilbake samme dag).  

Reiseutgifter (fly/tog fra/til Oslo)*: steder hvor fly er nødvendig har kostnadene vært på rundt 15 000 kr og må tas med i beregningen.  

Hotell: prosjektsteder som krever overnatting, bookes det hotellrom til pedagogen 1 natt. Totalsum for et prosjektsted er rundt 12 000 kr.  

 

*Transport (flybuss etc.) fra/til flyplass/togstasjon til/fra hotell/dansestudio på prosjektsted for pedagog, må prosjektsted dekke. 

I tillegg må prosjektsted dekke følgende: 

  • Dekke reise og opphold for stedsansvarlig og team til Kick Off i Oslo
  • Én liten battle på høsten i sammenheng med helgeworkshop (utgift: DJ og DJ-utstyr, evn MC)
  • Én battle på vår-halvåret (eksempel på utgifter: honorar dommere, DJ, MC, leie lokale, teknikk, DJ-utstyr, fotograf, markedsføring osv.)
  • Summer Dance Camp: 1000 kr per deltager for mat i løpet av uka (må forbli gratis for deltagerne)
  • Summer Dance Camp: reise for alle deltagere og stedsansvarlige til-fra Oslo. 
  • Utgifter til ekstra aktiviteter som fritrening, jam, sosiale aktiviteter for deltagerne osv., til transport på prosjektsted for pedagogen, honorar/lønn til stedsansvarlig, leie av lokale osv.

 

Soul Sessions Oslo dekker rundt 1 årsverk til administrasjon og organisering av hele Community-prosjektet, samt utgifter tilknyttet Summer Dance Camp på rundt 300 000 kr.  

Sentralen UNG dekker lokale, teknikere, vertskap og vektere til Summer Dance Camp på Sentralen på ca. 200 000 kr.

Send oss gjerne mail til community@soulsessionsoslo.com om du ønsker dette eksempelet tilsendt eller har andre spørsmål til finansiering.