Forutsetninger


VI GIR…


 • Gratis Kick Off (seminar) for stedsansvarlige, samt deres reise, losji og lunsj
 • Gratis helgeworkshop hvor vi dekker honorar til dansepedagoger, samt deres reise, losji og diett
 • Eventuelt noe dekning av utgifter tilknyttet jam/battle i løpet av året (med forbehold om nok midler, se kolonne “Vi oppfordrer”)
 • Gratis opphold og kurs for alle deltagere, stedsansvarlige og/eller lokal dansepedagog til Summer Dance Camp
 • Oppfølging og veiledning

*Vi kan sende et eksempel på en finansieringsplan for å gi dere en idé om hvilke utgifter som kan dekkes, og hvilket beløp vi allerede dekker. Kontakt oss via mail så får du det tilsendt! Gjerne i forkant av søknadsskrivingen så du kan implementere det i søknaden din.

VI FORUTSETTER…
under helgeworkshops

 • Et dansestudio til rådighet for helgeworkshops, fritrening, jam/battle
 • En stedsansvarlig som blir vår kontaktperson under perioden prosjektet holder på og fungerer som kontaktledd mellom oss, ungdommene og deres foresatte.
 • Den stedsansvarliges oppgaver: rekruttere ungdommer, følge opp deltagelse og være vertskap for dansepedagogene når de er på plass; f. eks henting/frakt, hjelp under workshopene/lunsj. Vi oppfordrer å samle et team som står sammen om disse oppgavene.
 • Den stedsansvarlige må delta på Kick Off (seminar) i august 2021, i Oslo.
 • Min. 15 – maks. 25 deltagere. Vi forventer et grunnleggende nivå på dansen, men det viktigste kriteriet for oss er engasjement og forpliktelse hos deltagerne.
 • Den stedsansvarlige med team/deltagergruppen har hovedansvar for å organisere fritrening, jam/battle i løpet av året, med veiledning fra oss.
 • Bilder og video av aktivitetene. Her oppfordrer vi til å engasjere en lokal fotograf eller en pålitelig, dyktig ungdom med ønske om arbeidserfaring. I tillegg må det dokumenteres via instagram under aktivitetene.
 • Svare på enkle statusrapporter i løpet av året.
 
under Summer Dance Camp

 • Stedsansvarlige og ytterlige ansvarsfulle voksne til å delta. Minimum én voksen per 10 ungdommer
 • Stedsansvarlig planlegger og gjennomfører reisen til og fra Oslo sammen med sine deltagere
 • De voksne skal være ansvarlige og tilstede for sine deltagere hele uken (inkl. reisen og overnatting på Sentralen)
 • Fleksibilitet og behjelpelighet omkring enkle oppgaver underveis i uken, fra både de voksne og de deltagende ungdommene

 

 

å søke lokale støttemidler


Vi ønsker å sikre lokal forankring og det er derfor et krav om å søke midler fra lokale støtteordninger og/eller deres kommune til:


 • Transport og diett* for deltakere til Summer Dance Camp
 • Jams og battles (herunder honorar dommere, dj, host, leie lokale, dj-utstyr osv.)
 • Honorar til stedsansvarlig for arbeidet
 • Honorar til lokal fotograf for dokumentasjon
 • Utgifter vedrørende studio (tap av leieinntekt, renhold etc.)

*Ved manglende støtte, må deltagerne selv betale en deltageravgift til mat under Summer Dance Camp på rundt 700 kr per deltager (med forbehold om endring av beløp). I tillegg kommer reiseutgifter til/fra sommerleiren som stedsansvarlig planlegger og bestiller på vegne av sin gruppe.

På Kick Off går vi blant annet gjennom søknadsskriving, budsjett og planlegging/gjennomføring av andre aktiviteter. Vi stiller oss tilgjengelige for å hjelpe dere underveis i prosjektet med dette.