Forutsetninger
FINANSIERING
Deltagelse i prosjektet krever en egenandel fra prosjektstedet. Pris per prosjektsted ligger på 100-150 000 kr (hvorav SSO dekker 50 000).
Summen vil variere noe sted til sted, avhengig av reisekostnader, behov for overnatting samt ulike behov og ønsker basert på det eksisterende dansemiljøet.

Soul Sessions Oslo dekker 50 000,- kr per prosjektsted, og forutsetter at prosjektsted kan stille med minst like mye midler på egen hånd. Et minimum på 100 000,- vil dekke prosjektet og det innholdet som blir fastsatt, kalt prosjekt-pakken. Midler utover prosjekt-pakken kan brukes for å skape komplementær aktivitet på ditt lokalsted.

Søknadsfristen er satt med dette i tankene. Våren 2021 vil handle om å søke og sikre midler, og søknaden må inneholde en plan for hvordan midler skal skaffes. Utvalgte prosjektsteder vil få intensjonsavtaler om samarbeid til bruk i søknadsskriving, ila februar 22. Prosjektsteder får bekreftet sin plass på bakgrunn av innhentede midler fortløpende opp mot høsten 22. 

Se Søknad og valg av prosjektsted.


VI FORUTSETTER…
under helgeworkshops
 • Et dansestudio til rådighet for helgeworkshops, fritrening, jam/battle
 • En stedsansvarlig som blir vår kontaktperson under perioden prosjektet holder på og fungerer som kontaktledd mellom oss, ungdommene og deres foresatte.
 • Den stedsansvarliges oppgaver: rekruttere ungdommer, følge opp deltagelse og være vertskap for dansepedagogene når de er på plass; f. eks henting/frakt, hjelp under workshopene/lunsj. Vi oppfordrer å samle et team som står sammen om disse oppgavene.
 • Den stedsansvarlige må delta på Kick Off (seminar) i Oslo.
 • 15-25 deltagere. Workshopene passer best for ungdom som har et grunnlag i dans, men det viktigste kriteriet for oss er engasjement og forpliktelse hos deltagerne.
 • Den stedsansvarlige med team/deltagergruppen har hovedansvar for å organisere fritrening, jam/battle i løpet av året, med veiledning fra oss.
 • Bilder og video av aktivitetene. Her oppfordrer vi til å engasjere en lokal fotograf eller en pålitelig, dyktig ungdom med ønske om arbeidserfaring. I tillegg må det dokumenteres via instagram under aktivitetene.
 • Svare på enkle statusrapporter i løpet av året.

 
under Summer Dance Camp
 • Stedsansvarlige og ytterlige ansvarsfulle voksne til å delta. Minimum én voksen per 10 ungdommer
 • Stedsansvarlig planlegger og gjennomfører reisen til og fra Oslo sammen med sine deltagere
 • De voksne skal være ansvarlige og tilstede for sine deltagere hele uken (inkl. reisen og overnatting på Sentralen)
 • Fleksibilitet og behjelpelighet omkring enkle oppgaver underveis i uken, fra både de voksne og de deltagende ungdommene