performance: JAM

(Norsk tekst under)

JAM by Anne Golberg Stavn

Sunday 23.04, 3 PM & 6 PM 

Location: Sentralen – everywhere and somewhere  

Duration: 40 min 

Tickets: Free  

JAM is a project that delves into the intersection between dance art and social dance, with an emphasis on street and club dance culture. It seeks to open up doors of access, belonging, and representation in the dance art world to new audiences.  

The performance can be experienced close and by far, for ten seconds or 40 minutes. You get to experience some of Oslo´s finest street dancers who all have a connection to club- and street dance culture where dancing together, exchanging and including others is a part of the lifestyle. JAM premiered the summer of 2022 and was danced in the streets of Oslo, from Grønland and Stovner, to Bogstadveien and Røa.

Prepare to be moved by both the music and the dance when Sentralen is filled with JAM!
 

Idea & artistic lead: Anne Golberg Stavn 

Co-creating dancers: 
Rina Abantao 
Claúdio Fernandes 
Eshidoreen Paradiso 
Anne Golberg Stavn 
Ida Louise Sundby 
Jens Jeffry Trinidad 

Music: Niwin Music (Nikolai Nypan) 


Costume: Sandy Escudero Torres 


Mentor/outer eye: Loan Ha 


Supported by: 

Norsk kulturråd 
Fond for Lyd og Bilde 
Fond for Utøvende Kunstnere 
Oslo kommune 

Teaser by: Sindre Eriksson Vik 

Photos by: Sindre Eriksson Vik

About the choreographer:

Anne Golberg Stavn has a three year college education in dance and cultural dissemination. She got to know the street dance community in Oslo in 2007 and has since then been to New York and Paris for longer periods of time to study the street and club dance cultures. She works as a choreographer and dance artist both in her own projects and in the crew dEEp doWN dopEiZM. With the crew she has created and danced in shows, battles at street dance festivals and bigger productions, latest the performance «Into The Deep». With the crew she also cooperated and toured with Hooman Sharifi/Impure Company in the period 2011-2014. Anne is active in the street dance community and participates in jams and battles in Norway and abroad. As a part of MUD Session Oslo she also works to promote the club dance culture in Oslo through open sessions, jams and club nights. In 2019 she got a three year work scholarship from «Statens Kunstnerstipend».

As a dance artist she wants to open up for what rooms street dance can take, what and who is defined as dance art(its), and continue the social part of the club and street dance culture through arranging jams and conversations. She is also interested in what function street dance can have in Norwegian context. In a country where we in many ways are distanced from the body, she is interested in what the direct and social approach from street dance can add to our culture, and the rest of the dance field. This also implies ways to meet the audience. 

 

/////////

JAM av Anne Golberg Stavn 

Søndag 23.04, kl.15 og kl.18 

Sted: Sentralen – alle steder og overalt 

Varighet: 40 min 

Billetter: Gratis  

Med utgangspunkt i klubb- og streetdanskulturen tar forestillingen plass i det offentlige rom og inviterer publikum inn i en opplevelse av et jam eller en klubb. Forestillingen hadde premiere sommeren 2022 og ble spilt i Oslos gater fra Grønland og Stovner, til Bogstaveien og Røa. 

JAM kan oppleves nært og langt unna, i ti sekunder eller 40 minutter. Med seg har koreografen et knippe av Oslos fineste klubb og streetdancere. I disse kulturene er det å danse sammen, utveksle og inkludere andre en del av livsstilen.  

Forbered deg på å bli beveget av både musikken og dansen når Sentralen fylles med JAM! 

Idé og kunstnerisk leder: Anne Golberg Stavn 

Medskapende dansere: 

Rina Abantao 
Claúdio Fernandes 
Eshidoreen Paradiso 
Anne Golberg Stavn 
Ida Louise Sundby 
Jens Jeffry Trinidad 

Musikk: Niwin Music (Nikolai Nypan) 

Kostyme: Sandy Escudero Torres 

Mentor og ytre øye: Loan Ha 

Støttet av: 

Norsk kulturråd 
Fond for Lyd og Bilde 
Fond for Utøvende Kunstnere 
Oslo kommune 

Trailer av:  Sindre Eriksson Vik  

Foto av: Sindre Eriksson Vik

Om koreografen:

Anne Golberg Stavn har en treårig høyskoleutdannelse i dans og kulturformidling. Hun ble kjent med streetdancemiljøet i Oslo i 2007, og har siden det hatt lengre opphold i New York og Paris for å studere street- og clubdancekulturen. Hun jobber som skapende og utøvende dansekunstner både i egne prosjekter og i crewet dEEp doWN dopEiZM. Hun hadde nylig premiere på sitt første egne prosjekt, «JAM», som har spilt Oslos gater og torg. Med crewet har hun vært skapende og medvirkende i alt fra show og battles på streetdancefestivaler til større produksjoner, senest forestillingen «Into The Deep». Med dem har hun også samarbeidet og turnert med Hooman Sharifi/Impure Company i perioden 2011-2014. Anne er aktiv i streetdansmiljøet og deltar jevnlig på jams og battles i inn- og utland. Som en del av MUD Session Oslo jobber hun også for å fremme clubdance-kulturen i Oslo gjennom åpne treninger, jams og klubbkvelder. I 2019 ble hun tildelt treårig arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend.  

Som dansekunstner ønsker hun å åpne opp for hvilke rom streetdance kan ta, hva og hvem som blir definert som dansekunst(nere), og å videreføre den sosiale delen av klubb- og streetdanskulturen gjennom arrangering av blant annet jams og samtaler. Hun er også opptatt av hvilken funksjon streetdance kan ha i norsk kontekst. I et land hvor vi på mange måter er distansert fra kroppen, er hun interessert i hva den direkte og sosiale tilnærmingen fra streetdance kan tilføre vår kultur, og det utvidede dansekunstfeltet. Dette innebærer også måter å møte publikum på.