Battles og Jams


Ca. to ganger i året arrangerer vi SSO BATTLE. Hver battle har fokus på en eller flere forskjellige dansestiler innen streetdans.

I løpet av en helg rigges det til for battle, hvor hvem som helst kan vise seg for et publikum og synliggjøres for anerkjente dommere og dansere. De eksterne dommerne fra inn- og utland holder også danseworkshop i Gymsalen.

Vi arrangerer også JAMS med profesjonelle DJs – et sosialt møtested med den beste musikken innen hip hop, funk, dancehall, house og breakbeats. Soul Sessions Oslo organiserer flere jamsessions i løpet av året, ofte i sammenheng med battles eller andre danse-eventer. Her får man utfolde seg i frihet, uten speil og i kontakt med musikken og andre dansere.Følg vår Facebook-page eller Instagram for oppdatering på arrangementer

Photo: Kim S. Falck-Jørgensen

Photo: Kim S. Falck-Jørgensen.


Photo: Kim S. Falck-Jørgensen.