Soul Session Extended

Alle prosjektene vi gjør på Sentralen munner ut i en større festival kalt Soul Sessions Extended. Arrangementet går over fire dager og består av workshops med våre internasjonale dommere/pedagoger, battles/konkurranser i ulike stiler innen streetdance/koreografi og jamsessions.

Vi planlegger Soul Sessions Extended høsten 2018! Stay tuned for mer info!