Soul Session Extended

Alle prosjektene vi gjør på Sentralen munner ut i en større streetdance-festival kalt Soul Sessions Extended. Arrangementet går over fire dager og består av workshops med våre internasjonale dommere/pedagoger, battles/konkurranser i ulike stiler innen streetdance og jamsessions.

Soul Sessions Extended arrangeres uke 40 i oktober