Søknad og valg av prosjektstedSØKNAD SENDES TIL COMMUNITY@SOULSESSIONSOSLO.COM INNEN 1. OKTOBER 2017

merk mailen med “søknad” i emnefeltet


Hvem kan søke?

Fritidsklubber i Oslo, og danseskoler og andre engasjerte ildsjeler på frivillig basis i Norge kan søke.

Vi er hovedsakelig ute etter å bygge opp under et allerede eksisterende dansemiljø og som har tilgang på dansestudio. Vi vektlegger søkers motivasjon og engasjement for prosjektet.


Søknadsbeskrivelsen må gå ut på følgende;

Søknaden må inneholde et motivasjonsbrev for hvorfor akkurat deres sted har behov for eller ønske om et slikt tilbud, på vegne av deres elever og miljø. Et tips er å basere søknaden ut ifra prosjektets mål og innhold, så les alle sidene godt! Videre må følgende komme frem i søknaden;

  1. Gjerne skriv litt om dansemiljøet, historikk, nivå, eksisterende tilbud, antall potensielle deltagere og ønsker for miljøet.
  2. Søker viser stort engasjement for å bygge opp streetdance-miljøet på sitt sted.
  3. Søkers stedsansvarlig garanterer oppfølging av prosjektet gjennom hele året og er tilstede under gjennomføringen av de ulike trinnene.
  4. Søker stiller sitt studio til rådighet for workshops.
  5. Kontaktinfo; email og telefonnummer til stedsansvarlig

Minimum én A4- side