Dansepedagoger

Dansepedagoger som har vært tilknyttet prosjektet

Før hver gjennomføring av helgeworkshops i prosjektet, samler vi alle dansepedagogene til et Kick Off, hvor målet er å informere om prosjektet og samles om en felles tankegang om innhold og mål med undervisningen.

Marikken Heitkøtter Bratlie
Toby DeeDaran
Magnus Emaka Einang
Cedric Njonga Bitjoka
Marlene Skoglund
Michael “Niako” Lamarre
Marcio Salvador
Aphinya “Appi” Jakobsson
Aida Frusan
Morad Aziman
Jens Jeffry Trinidad
Cassandra Moldenhauer
Chriz Nypan
Freddy Milanya
Trine Torset Kjøsnes
Victor “Exaggerate” Ødegaard Prag
Mahomed “Funkymoe” Sheik Hussein
Amie Mbye
Daniel Soleili Elahi
Trond André “B-Tech” Hansen
Marcus “Dark Marc” Andreassen
Camilla Tellefsen
Ida Louise Sundby
Mathias Jin Budtz