Forutsetninger


VI GIR


 • Gratis helgeworkshop hver måned fra januar-juni hvor vi dekker honorar til dansepedagoger, samt deres reise, losji og diett
 • Gratis opphold og kurs for alle deltagere til Summer Dance Camp
 • Gratis opphold, kurs og seminarer for alle stedsansvarlige og/eller en dansepedagog fra deres nærmiljø under Summer Dance Camp
 • Oppfølging og veiledning

Ønsker prosjektstedet å arrangere noe på egenhånd, vil vi stille med veiledning for dette.

 

*Vi kan sende et eksempel på en finansieringsplan for å gi dere en idé om hvilke utgifter som kan dekkes, og hvilket beløp vi allerede dekker. Kontakt oss via mail så får du det tilsendt! Gjerne i forkant av søknadsskrivingen så du kan implementere det i søknaden din. 

VI FORUTSETTER 
fra det utvalgte prosjektstedet

 • Et dansestudio til rådighet for helgeworkshops
 • En stedsansvarlig som blir vår kontaktperson under perioden prosjektet holder på og fungerer som bindeledd mellom oss, ungdommene og deres foresatte
 • Min. 15 – maks. 25 deltagere. Vi forventer et grunnleggende nivå på dansen, men det viktigste kriteriet for oss er engasjement og forpliktelse hos deltagerne.
 • Den stedsansvarlige rekrutterer ungdommer til prosjektet og følger opp deltagelse. Videre fungerer stedsansvarlig som vertskap for dansepedagogene når de er på plass; f. eks henting/frakt, hjelp under workshopene/lunsj.
 • Bilder og video av workshopene som sendes til oss etter helgen. Her oppfordrer vi til å engasjere en lokal fotograf eller en pålitelig, dyktig ungdom med ønske om arbeidserfaring. I tillegg må det dokumenteres gjennom vår instagram i løpet av workshopene.
 • Svare på enkel rapport etter endt helgeworkshop
VI FORUTSETTER 
under Summer Dance Camp

 • Stedsansvarlige og ytterlige ansvarsfulle voksne til å delta. Minimum én voksen per 10 ungdommer
 • Stedsansvarlig planlegger og gjennomfører reisen til og fra Oslo sammen med sine deltagere
 • De voksne skal være ansvarlige og tilstede for sine deltagere hele uken (inkl. reisen og overnatting på Sentralen)
 • Fleksibilitet og behjelpelighet omkring enkle oppgaver underveis i uken, fra både de voksne og de deltagende ungdommene
VI OPPFORDRER


Vi ønsker å sikre lokal forankring og oppfordrer derfor prosjektstedene til å søke om midler fra lokale støtteordninger og/eller deres kommune til f.eks:


 • Transport og diett* for deltakere til Summer Dance Camp
 • Honorar til stedsansvarlig for arbeidet
 • Honorar til lokal fotograf for dokumentasjon
 • Utgifter vedrørende studio (tap av leieinntekt, renhold etc.)
 • Eventuelle utgifter hvis man ønsker å arrangere ting som åpne fritreninger, battles eller åpne workshops

*Ved manglende støtte, må deltagerne selv betale en deltageravgift til Summer Dance Camp på 500 kr per deltager (med forbehold om endring på beløp) til mat under sommerleiren. I tillegg kommer reiseutgifter til/fra sommerleiren som stedsansvarlig planlegger og bestiller på vegne av sin gruppe.

Vi stiller oss tilgjengelige for å hjelpe dere med søknadsskriving og eventuell planlegging og gjennomføring av arrangementer som er relevante for prosjektet.