Forutsetninger


Soul Sessions Community stiller med dansepedagog, samt reise, losji og diett for dansepedagogene under trinn 1: helgeworkshops, samt gratis opphold og kurs for deltakere under trinn 2: Summer Dance Camp. Prosjektet skal ikke være et konkurrerende tilbud, men være med å inspirere og bygge opp under et allerede eksisterende dansemiljø.

Prosjektstedet må stille et studio til rådighet under trinn 1: helgeworkshops, i tillegg til en stedsansvarlig som blir vår kontaktperson. Stedsansvarlig rekrutterer, markedsfører og informerer på sitt sted, og fungerer som vertskap for dansepedagogene når de er på plass. Prosjektstedet må garantere at ungdommene forplikter seg til programmet hele perioden. Prosjektstedet er også ansvarlig for å ta bilder og video av workshop for dokumentasjon og som legges ut på våre sosiale medier, samt pliktig til å fylle ut en enkel rapport etter hver workshop.  

Deltagerne må gå på ungdomskolen eller videregående skole!

Vi ønsker å sikre lokal forankring og oppfordrer derfor prosjektstedene til å søke om midler fra deres kommune til et eventuelt honorar til stedsansvarlig for arbeidet, transport for deltakere til Summer Dance Camp og eventuelt honorar til lokal fotograf for dokumentasjon. Alle oppgaver gjennomføres i god dialog med vår prosjektleder og produsent. Ønsker prosjektstedet å arrangere noe på egenhånd, vil vi stille med veiledning for dette.

År 2 (2018-2019) vil vi åpne opp for at andre danseskoler og ungdomsklubber får søke om å få prosjektet til sitt sted. Ser vi et betydelig engasjement eller behov for å fortsette et år til for ett eller flere eksisterende prosjektsteder, er det mulighet for at disse får være med et år til. Det viktigste er at prosjektstedet er engasjert og motivert til å følge opp. Vi vil også stille krav til ungdommene som deltar, for å sikre oss best mulig læringsutbytte hos hver enkelt.