Forutsetninger


VI GIR…


 • Gratis Kick Off (seminar) for stedsansvarlige, samt deres reise, losji og lunsj
 • Gratis helgeworkshop hvor vi dekker honorar til dansepedagoger, samt deres reise, losji og diett
 • Eventuelt noe dekning av utgifter tilknyttet jam/battle i løpet av året (med forbehold om nok midler, se kolonne “Vi oppfordrer”)
 • Gratis opphold og kurs for alle deltagere, stedsansvarlige og/eller lokal dansepedagog til Summer Dance Camp
 • Oppfølging og veiledning

*Vi kan sende et eksempel på en finansieringsplan for å gi dere en idé om hvilke utgifter som kan dekkes, og hvilket beløp vi allerede dekker. Kontakt oss via mail så får du det tilsendt! Gjerne i forkant av søknadsskrivingen så du kan implementere det i søknaden din.

VI FORUTSETTER…
under helgeworkshops

 • Et dansestudio til rådighet for helgeworkshops, fritrening, jam/battle
 • En stedsansvarlig som blir vår kontaktperson under perioden prosjektet holder på og fungerer som kontaktledd mellom oss, ungdommene og deres foresatte. Vedkommende rekrutterer ungdommer til prosjektet og følger opp deltagelse. Videre fungerer stedsansvarlig som vertskap for dansepedagogene når de er på plass; f. eks henting/frakt, hjelp under workshopene/lunsj.
 • Den stedsansvarlige må delta på Kick Off (seminar) i begynnelsen av januar 2020, i Oslo.
 • Min. 15 – maks. 25 deltagere. Vi forventer et grunnleggende nivå på dansen, men det viktigste kriteriet for oss er engasjement og forpliktelse hos deltagerne.
 • Den stedsansvarlige med deltagergruppen har hovedansvar for å organisere fritrening, jam/battle i løpet av året, med veiledning fra oss.
 • Bilder og video av aktivitetene. Her oppfordrer vi til å engasjere en lokal fotograf eller en pålitelig, dyktig ungdom med ønske om arbeidserfaring. I tillegg må det dokumenteres via instagram under aktivitetene.
 • Svare på enkle statusrapporter i løpet av året.
 
under Summer Dance Camp

 • Stedsansvarlige og ytterlige ansvarsfulle voksne til å delta. Minimum én voksen per 10 ungdommer
 • Stedsansvarlig planlegger og gjennomfører reisen til og fra Oslo sammen med sine deltagere
 • De voksne skal være ansvarlige og tilstede for sine deltagere hele uken (inkl. reisen og overnatting på Sentralen)
 • Fleksibilitet og behjelpelighet omkring enkle oppgaver underveis i uken, fra både de voksne og de deltagende ungdommene

 

 

å søke lokale støttemidler


Vi ønsker å sikre lokal forankring og det er derfor et krav om å søke midler fra lokale støtteordninger og/eller deres kommune til:


 • Transport og diett* for deltakere til Summer Dance Camp
 • Jams og battles (herunder honorar dommere, dj, host, leie lokale, dj-utstyr osv.)
 • Honorar til stedsansvarlig for arbeidet
 • Honorar til lokal fotograf for dokumentasjon
 • Utgifter vedrørende studio (tap av leieinntekt, renhold etc.)

*Ved manglende støtte, må deltagerne selv betale en deltageravgift til mat under Summer Dance Camp på rundt 700 kr per deltager (med forbehold om endring av beløp). I tillegg kommer reiseutgifter til/fra sommerleiren som stedsansvarlig planlegger og bestiller på vegne av sin gruppe.

På Kick Off i januar går vi blant annet gjennom søknadsskriving, budsjett og planlegging/gjennomføring av andre aktiviteter. Vi stiller oss tilgjengelige for å hjelpe dere underveis i prosjektet med dette.